ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนผ่าน 3 กระบวนการหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ลงนาม MOU ภายใต้โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนผ่าน 3 กระบวนการหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์ : https://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/TCATG210922110236800

    SHARE