ครม.อนุมัติ 467 อัตรา ให้ รพ.กัลยาณิวัฒนาฯ ขยายเป็น 200 เตียง

ครม.เห็นชอบแผนอัตรากำลัง รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ จ.นราธิวาส เพิ่ม 467 อัตรา ขยายจาก 30 เตียง เป็น 200 เตียง ภายในปี 2569

วันนี้ (21 มิ.ย.2565) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 จำนวน 467 อัตรา งบประมาณทั้งสิ้น 152.78 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอ

เพื่อเพิ่มอัตรากำลัง ให้รองรับการบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันมีอัตรากำลัง 62 อัตรา และมีผู้มารับบริการเฉลี่ยเดือนละ 3,000 คน

แผนอัตรากำลังโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนาศักยภาพการตรวจรักษาให้มีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถตรวจรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะทาง อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสากล

รองรับบริการผู้ป่วยทุกสิทธิ์ การรักษาและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดเป้าหมายในการขยายบริการจากโรงพยาบาลทุติยภูมิ 30 เตียง ในปีงบประมาณ 2565 เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ 200 เตียง ในปีงบประมาณ 2569

2.รองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทย์ศาสตร์ ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) ในปีการศึกษา 2568 ที่ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-ปีที่ 3 (ชั้นปรีคลินิก) ได้เรียนรู้กับผู้ป่วยจริงและรองรับการผลิตแพทย์ให้เต็มศักยภาพ โดยกำหนดเป้าหมายในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2568 เพิ่มเป็น 48 คน จากเดิมที่รับนักศึกษา 36 คน ในปีการศึกษา 2562

น.ส.รัชดากล่าวด้วยว่า คลินิกแพทย์เฉพาะทางภายใต้แผนอัตรากำลังที่จะทยอยเปิดให้บริการประชาชนตามปีงบประมาณ มีดังนี้ 1.ปี 2566 เปิดบริการคลินิกแพทย์เฉพาะทาง 7 สาขา คือ คลินิกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกสูตินรีเวช คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ คลินิกอายุรกรรมโรคไต คลินิกต่อมไร้ท่อ และคลินิกอายุรกรรม

2.ปี 2567 เปิดคลินิกจักษุ 3.ปี 2568 เปิดคลินิกโสต คอ นาสิก และคลินิกศัลยกรรม 4.ปี 2569 เปิดคลินิกพยาธิวิทยา (นิติเวช) คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว และคลินิกกุมารเวช

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : ข่าวไทยพีบีเอส

ลิงค์ : ครม.อนุมัติ 467 อัตรา ให้ รพ.กัลยาณิวัฒนาฯ ขยายเป็น 200 เตียง (thaipbs.or.th)

SHARE
Anupama