ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เปิดครัวช่วยผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่นราธิวาส

วันที่ 2 มี.ค.65 จากสถานการณ์คลื่นลมแรง และฝนตกหนัก เมื่อวันที่ 24–26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทำให้ในหลายพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในหลายอำเภอของ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้ส่งผลกระทบให้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนและเสียชีวิต ตลอดจนบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอสุไหงปาดีอำเภอระแงะ อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงโก-ลก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยได้ดำเนินการเปิดครัวมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบอาหาร ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่พื้นอย่างเร่งด่วน ซึ่งภารกิจครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายวันละ 500 กล่อง พร้อมทั้งจัดคาราวานนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร น้ำดื่มราชนครินทร์ จึงได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยได้ดำเนินการเปิดครัวมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบอาหาร ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่พื้นอย่างเร่งด่วน ซึ่งภารกิจครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายวันละ 500 กล่อง พร้อมทั้งจัดคาราวานนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร น้ำดื่ม ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้ โดยมุ่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : สยามรัฐ

ลิงค์ : https://siamrath.co.th/n/327386?fbclid=IwAR1nFcPU_zPpZEkKjsmGZbzJ5h0KIwMbVAE02zHLaKkwSHbKijTDRLyPmn4

    SHARE