ม.นราธิวาสฯ ลงนาม MOU กับ อปท.59 ตำบลในพื้นที่ จ.นราธิวาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : Enews

ผู้สื่อข่าว : แวดาโอ๊ะ หะไร

ลิงค์ : https://www.youtube.com/watch?v=5xDFfAoQbYU

SHARE
Anupama