“เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนาม MOU 4 หน่วยงานรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนาม MOU กับ 4 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกันลงนามความร่วมมือในการร่วมขับเคลื่อน “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” ณ ลานสะพานนริศ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : NNT

ลิงค์ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220609194300154

SHARE
Anupama