ม.นราฯ เปิดค่ายวิชาการสัมพันธ์จุดประกายฝัน จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พบการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ไม่มีในห้องเรียน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุม ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : ไทยเสรีนิวส์

ลิงค์ : https://www.thaisaeree.news/204635/?fbclid=IwAR1o_puKgd6kLhXSIVWcGcEnQNH-r-grgrtn19FW2wEYuKPWnlEcHOwE6iU

SHARE
Anupama