อว. ขับเคลื่อนโครงการ“เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” MOU 4 หน่วยงานรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อว. ส่งเสริมแนวทางสร้างรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิตที่เปิดกว้างและตอบรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยโครงการ“เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นและพัฒนาศักยภาพในการทำงานรองรับวิถีชีวิตใหม่ดำเนินโครงการฯโดยวช. มนร. จ.สุราษฎร์ธานีและมรส. ร่วมกันลงนามความร่วมมือในการร่วมขับเคลื่อน“เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง”

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : crimepart8

ลิงค์ : http://crimepart8.com/?p=1870&fbclid=IwAR0jVio53RFq9-VU3P6W2DgORJ4FQ__SyXU3VyTBnUYwhSlMKVBRVa2uF5E

SHARE
Anupama