มนร. MOU ยกระดับการศึกษา พัฒนาผู้สอนสนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมยกระดับการศึกษา พัฒนาผู้สอนสนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ กับโครงการเปิดห้องเรียนสาธิต SME เทศบาลเมืองนราธิวาส

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ลิงค์ : https://siamrath.co.th/n/332442?fbclid=IwAR1IhACoALOhOMXat49w7l38k4AmX4AWz0jFZgLRXDtwcaTj-DtI-WDbWdg

    SHARE