ม.นราธิวาสราชนครินทร์ แถลงข่าว “มนร.สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

นราธิวาส-แถลงข่าววันสถาปนาครบรอบ 17 ปี “มนร.สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน” ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำใน จชต.ม.นราธิวาสราชนครินทร์ แถลงข่าว “มนร.สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ โดยการนำองค์ความรู้งานวิจัยที่เน้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเผยแพร่และถ่ายทอดสู่สาธารณชน ในรูปแบบ On line/On Siteนราธิวาส-แถลงข่าววันสถาปนาครบรอบ 17 ปี “มนร.สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน” ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำใน จชต.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220215112807264?fbclid=IwAR1Wj-RoGDzbdyN0uQcwYcyNbeg3ExDzP7BASoP_x7s3EsKsSN8Qobhyxcs

    SHARE