แถลงข่าววันสถาปนาครบรอบ 17 ปี “มนร.สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน”

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมแถลงข่าวเนื่องในวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และแถลงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงานแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : 77 ข่าวเด็ด

ลิงค์ : https://www.77kaoded.com/news/suntitikojitmate/2242959?fbclid=IwAR1vme2MybLDMMPSbLlLRQCpaAoESNRR4KgyDl_s7N8dHvWR2DZ8AxjgK3s

    SHARE