คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ…. ลงพื้นที่ มนร.

https://www.youtube.com/watch?v=Zen2YKp0kMk
    SHARE