ขอเชิญร่วมงานเสวนาและชมนิทรรศการ “U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทย”

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาและชมนิทรรศการ “U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทย” ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พบกับเสวนาพิเศษ ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม โดย
– ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
– รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
– คุณสุชาดา ดอเลาะ นักสื่อสารมวลชน NBT จังหวัดยะลา.

และกิจกรรม Talk Show ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม
– “ชุมชนเล่าเรื่อง” โดยชุมชนผลิตภัณฑ์ตำบลในจังหวัดนราธิวาส
– “กระตุ้นต่อมอยากซื้อ” โดยกลุ่มงาน Graphic Design มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ ทีมงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama