ร่วมถวายพุ่มกฐินสามัคคี วัดโคกเคียน

2 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายพุ่มกฐินสามัคคีวัดโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ประจำปี 2564 จำนวนเงิน 55,000 บาท เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ และส่งเสริมอัตลักษณ์ในพื้นถิ่น โดยมีเจ้าอาวาสวัดโคกเคียน พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดโคกเคียน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจะมีการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ในวันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นี้

SHARE
Anupama