ผอ.ศูนย์ฯ รายงานความก้าวหน้า TPMAP ต่อผู้ว่าราชการฯ ลดความเหลื่อมล้ำขจัดความยากจนเป็นกลไก ของภาคประชาชนในจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประชุมรายงานความก้าวหน้าเพื่อการต่อยอดโครงการ ต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนาของกลุ่มครัวเรือนยากจนฐาน TPMAP รวมถึงกลุ่มครัวเรือนที่ตกสำรวจ ให้เกิดความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำขจัดความยากจนเป็นกลไก ของภาคประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่ 4 มกราคม 2565

    SHARE