สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดรายการวิทยุผ่านทางสถานีวิทยุ PNU RADIO 92.25 FM มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 คุณสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส ได้มาร่วมพูดคุยและร่วมจัดรายการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริต บริหารงานสู่องค์กรแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

ผ่านทาง PNU Radio92.25 และ Facebook Live : https://fb.watch/j19DpiBU7A/


Click เพื่อดูไลฟ์สด
SHARE
Anupama