ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2566

การเสนอชื่ผู้สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายในวันนี้ – วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

SHARE
Anupama