ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ 🎉🎊
.
ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama