มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วาริน นาราวิทย์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วาริน นาราวิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร”ผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปี 2564

จาก รมต.อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

SHARE
Anupama