บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมพัฒนาและร่วมทำความสะอาดสถานที่ ชุมชน และบริเวณมหาวิทยาลัย ฯ ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 23 เมษายน 2567 บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมพัฒนาและร่วมทำความสะอาดสถานที่ ชุมชน และบริเวณมหาวิทยาลัย ฯ ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2567

    SHARE