นักศึกษาแพทย์ จาก Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ร่วมเสริมประสบการณ์ (Elective training program) ณ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 จาก Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเดินทางมาเสริมประสบการณ์ (Elective training program) ณ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม-1 กันยายน 2566 เพื่อเรียนรู้และฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคลินิกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล สำหรับการรับนักศึกษาแพทย์มาเลือกเสริมประสบการณ์ครั้งนี้เป็นหนึ่งในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MoA) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย

    SHARE