การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2566 ทั้งระบบ On line และ On site ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE