ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 4/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE