ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมทางวิชาชีพ ตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)

SHARE
Anupama