สโมสรฟุตบอล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซีตี้ลี ครั้งที่1 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 มี.ค.65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณะนักฟุตบอลตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกล่าวอวยพรในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซีตี้ลี ครั้งที่1 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SHARE
Anupama