ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ประจำปี 2566 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

วันที่ 11 เมษายน 2566 กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ประจำปี 2566 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ณ ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับรางวัล 2 รายการ ได้แก่

  • นายสุรดิษ วิพลธนะรัตน์ และนายมัรวาน บินยูโซ๊ะ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชมเชย ด้านสังคมศึกษา มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น
  • นางสาวนัสริน อับดุลเลาะ และนางสาวสุทามาต อาแว นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ด้านนวัตกรรมดีเด่น

SHARE
Anupama