ประกาศ เหลือเวลาอีก 5 วัน

ประกาศ‼️เหลือเวลาอีก 5วัน ในการเปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS’66 รอบที่ 2 โควตา

ระหว่างที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 12 เมษายน 2566

โดยมีคณะ/สถาบัน

ที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้

1. คณะเกษตรศาสตร์

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. คณะวิทยาการจัดการ

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. คณะศิลปศาสตร์

6. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

👉🏻วิธีการรับสมัคร มี 3 วิธี ดังนี้(ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 4 สาขาวิชา)

3.1 ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ผ่านระบบได้ที่ https://admission.pnu.ac.th/

3.1.1 สำหรับผู้สมัครใหม่ ให้ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าระบบรับสมัคร

3.1.2 สำหรับผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการสมัคร หลักสูตร/

สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร

3.1.3 เมื่อเข้าสู่ระบบให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ ระดับการศึกษา และเลือก

คณะ/สถาบัน ที่ต้องการสมัคร ผู้สมัครต้องอัพโหลดหลักฐานประกอบการสมัคร โดยเอกสารจะต้องเป็นไฟล์

นามสกุล PDF เท่านั้น (ยกเว้นรูปถ่ายเป็นไฟล์ JPG)

3.2 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ คณะ/สถาบัน ที่ผู้สมัครต้องการสมัครเข้าศึกษา

(รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3.3 ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

#PNU#มาเป็นครอบกันPNUกันนะ#รีบมาสมัครกันเยอะๆ

SHARE
Anupama