มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษา ของประเทศไทย ประเทศนอร์เวย์ และประเทศเยอรมนี

วันที่ 20 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Marcel Kohler Prof. Dr. Oliver Michler Ms.Julia Grohman จาก Nord University, Norway and Technische Universitat Dresden, Germany ในโอกาสเดินทางมาร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษา ของประเทศไทย ประเทศนอร์เวย์ และประเทศเยอรมนี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

https://www.youtube.com/watch?v=ws3OT8BT09M

    SHARE