สรรหาผู้ที่ได้รับการให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 13 มีนาคม 2565 สรรหาผู้ที่ได้รับการให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE