มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565  ณ สำนักสงฆ์บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ บ้านวังน้ำเย็น ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เพื่อสมทบทุนในการบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญของสำนักสงฆ์บ้านวังน้ำเย็นเ รวมไปถึงเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ และส่งเสริมอัตลักษณ์ในพื้นถิ่น สำหรับการทอดกฐิน เป็นกิจกรรมที่กระทำหลังจากที่ออกพรรษา ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จึงถือว่าเป็นบุญเฉพาะกาล ไม่เหมือนการทอดผ้าป่า การทอดกฐิน ถือเป็นสังฆทานชนิดหนึ่ง คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำ 5 รูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้นถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่

    SHARE