คณะกรรมาธิการวิสามัญลงพื้นที่ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส คณะพยายาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อศึกษาดูงาน เกี่ยวกับสภาพพื้นที่เพื่อเตรียมเปลี่ยนสถานภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ

SHARE
Anupama