ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566

SHARE
Anupama