โครงการ PR JUNIOR นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์

วันที่ 26 มกราคม 2566 ทีมงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเป็นพิธีกร พร้อมสร้างทักษะการจัดรายการวิทยุ และเทคนิคการตัดต่อวิดีโอสั้น ให้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนนราธิวาส ภายใต้โครงการ PR JUNIOR นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ จัดโดย โรงเรียนนราธิวาส ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งในกิจกรรมนี้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในการจัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นสถานีวิทยุ pnuradio 92.25. อีกด้วย

SHARE
Anupama