ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) รอบที่ 1 ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566

    SHARE