มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีการรับ-ส่งมอบเครื่องบินบริจาคจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีการรับ-ส่ง มอบเครื่องบินบริจาคจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นตัวแทนในการรับเครื่องบิน โดยนายพิริยะ โตสกุลวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธี โดยภายในงาน มีสื่อมวลชนจากหลายสำนัก ร่วมเป็นสักขีพยาน อีกด้วย

    SHARE