มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร ศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเปิดครัวอาหารพอเพียง

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร ศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเปิดครัวอาหารพอเพียง

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านโครงการ “ส่งใจ ผ่านกาย ชาวนรา สู่ชาวอำเภอสุไหงปาดี”

เนื่องจากสถานการณ์ น้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาสปีนี้ มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก และได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติอีกทั้งประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร ศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และการเปิดครัวอาหารพอเพียง โดยดำเนินการโดยทีมนักวิจัยโครงการ บพท. ร่วมกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ด้าน นายสุริยา หะยีดรอแม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ ได้กล่าวว่า ในนามตัวแทนของชาวบ้าน ต้องขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มาช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้าน ในพื้นที่ร่วมผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

SHARE
Anupama