มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมขอพร (ดุอาอ์) ถวายแด่“เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมประชาชนในพื้นที่ร่วมขอพร (ดุอาอ์) จากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ณ มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

    SHARE