พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เเละเหรียญจักรพรรดิมาลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เเละเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama