พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (ต่ออายุ) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับ Universitas Jenderal Soedirman University ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (ต่ออายุ) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับ Universitas Jenderal Soedirman University ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE