ขอเชิญร่วมงาน ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในนาม อว.ส่วนหน้า จังหวัดนราธิวาส … ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ดนตรีในสวน H.M.Song อว.บรรเลง “เพลงของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมรับฟังการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดย PNU BAND

ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มาให้กำลังใจทีมงานและร่วมแสดงความสมัครสมานสามัคคีในนาม ลูกพิกุล กันนะครับ …

**การแต่งกายของผู้เข้าร่วมงาน ชุดสุภาพสีเหลือง**

    SHARE