PNU ROADSHOW 2023 ณ โรงเรียนสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 PNU ROADSHOW 2023 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 PNU ROADSHOW 2023 จัดขึ้นเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มความรู้ใหม่ในการศึกษาต่อ ทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ใน อ.สุไหงโกลก อ.สุไหงปาดี อ.แว้ง อ.สุคิริน จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,000 คน Psichologas Vilniuje Asociacija “Visas Pasaulis manyje” psichologas.org

    SHARE