วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE