ทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ บ้านวังน้ำเย็น ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ บ้านวังน้ำเย็น ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

    SHARE