มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สมัครด้วยตนเองได้ที่…..อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (เขตศูนย์ราชการ) วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 10.00 น. หรือ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ผศ.ดร.รักชนก ภูวพัฒน์ โทร. 08 4252 2973

    SHARE