พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินออกแทนพระองค์ ไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ

สำหรับในปีการศึกษา 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 642 ราย ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่คณะผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนครอบครัว และมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

    SHARE