นิทรรศการของดีเมืองนราธิวาส 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เยี่ยมชมบูทการแสดงสินค้าของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2565 โดยภายในนิทรรศการมีการจัดแสดงสินค้าพร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การแปรรูปสร้างมูลค่าสินค้าชุมชน อธิเช่น นิทรรศการบูดูคั่วแห้งสมุนไพร บะหมี่จากแป้งกล้วย เกรียบใบหม่อน ไข่มุกจากแป้งสาคู ปลาส้มแดนใต้
  • คณะเกษตรศาสตร์ นำเสนอ นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือน และต้นแบบนวัตกรรมการเลี้ยงผึ้งชันโรงสานพันธุ์ดีเพื่อผลิตน้ำผึ้งชันโรง
  • คณะพยาบาลศาสตร์ นำเสนอ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาหม่อง น้ำมันไพล นวัตกรรมชุดชั้นใน 3 in 1 และผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T for BCG จากตำบลมะนังตายอ
  • สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นำเสนอ ยาดมสมุนไพรตำรับวังพญาไท น้ำมันสมุนไพรจากลูกจันทน์เทศ เทียนร่ำจำปีสิรินธร และกำยานจำปีสิรินธร
  • ศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตำบล โดย ได้นำตัวอย่างของสินค้าที่มีในร้าน มาจัดแสดงอีกด้วย
    SHARE