ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 25 ทุน

วันที่ 15 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มอบทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 25 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้รับการคัดเลือก ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama