นายกสภาฯ เป็นประธานเปิด NORTOR FUN RUN 2022

วันที่ 10 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และประธานศิษย์เก่าโรงเรียนนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรม Nortor Fun Run 2022 วิ่งเพื่อน้อง โรงเรียนนราธิวาส ประจำปี 2565

    SHARE