ผศ. ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหาร ศึกษาดูงาน ด้านการวิจัยและการฝึกอบรมทรัพยาการมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

8 กันยายน 2565 ผศ. ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงาน ด้านการวิจัยและการฝึกอบรมทรัพยาการมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม พร้อมทั้งเข้าศึกษาข้อมูลหลักสูตรเกี่ยวกับยานยนต์ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

    SHARE