มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

สำหรับโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีกิจกรรมนิทรรศการเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงกิจกรรมการประกวดการแข่งขัน อาทิ นิทรรศการการใช้ประโยชน์เมล็ดทุเรียนเหลือทิ้งสู่นวัตกรรมอาหาร นิทรรศการโปรตีน มหัศจรรย์ “Sericin” จากต้มไหมเหลือทิ้ง การแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ BCG Economy การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาไทยสู่ความยั่งยืน การแข่งขัน BCG Tiktoker : New Gen for a Better Community และอีกมากมาย พร้อมร่วมตอบคำถามผ่านทางระบบออนไลน์ Facebook : ScienceWeek_PNU

    SHARE