คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 และได้รับเกียรติจาก ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกล่าวความเป็นมาของโครงการดังกล่าวอีกด้วย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน ด้วยการส่งเสริมและจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเยาวชนในด้านอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต https://skrivanek.lt/paslaugos/techniniai-vertimai/ techniniai vertimai

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น

-นิทรรศการสื่อสัมผัส (Hands on Exhibition) ชุด Science For Fun จำนวนกว่า 40 ชิ้นงาน

-นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทย์ (Enjoy Science Career) กว่า 6 อาชีพ

-กิจกรรมมุมนักประดิษฐ์ (Maker Space) พื้นที่สำหรับปลดปล่อยจินตนาการ ตอน ขนส่งไร้โควิด

-กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Laboratory) ในเรื่อง นาฬิกาเเดด

-กิจกรรมเกมเเละของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (Science Games and Toys) เกมส์ และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์กว่า 12 ฐาน

-กิจกรรมดาราศาสตร์ (Astronomy Activity) เรื่อง ระบบสุริยะมือถือ เเละอุปราคามือถือ

-นิทรรศการเปิดโลกพลังงานจาก กฟผ. เรื่อง Engy Energy Exploration

-การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในเรื่องของ “Clean Energy For Life (ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน) ” และนิทรรศการอื่น ๆ อีกมากมาย

สำหรับกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2103 และสามารถสแกน QR CODE เพื่อจองเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE